Thuê em giúp việc giá rẻ về để đụ làm cậu chủ hạnh phúc Lu Shanshan

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Thuê em giúp việc giá rẻ về để đụ làm cậu chủ hạnh phúc Lu Shanshan, cậu chủ không hiểu chuyển gì, hỏi thì chú nói không sao, phim sex trung quoc cậu chủ nói đã xong việc, hẹn chú ngày mai thầy trả lời cậu chủ sẽ qua. Qua hôm sau cậu chủ nói thầy bảo đã làm phép rồi, giờ chỉ cần sửa bếp lại. Ba cậu chủ cho tiền chú sửa lại bếp. Bếp chưa kịp xây xong thì con Dung bỏ nhà đi. Nghe chú kể với ba là hôm đó nhìn thấy lồn nó, chú nghi là quan hệ rồi, nên gặng hỏi, cuối cùng nó mới nhận là đã quan hệ với bạn trai, nên chú chửi. Giờ…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image