Thầy giáo thích gặm cỏ non và em học sinh thích kèn bự Lu Shanshan

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Thầy giáo thích gặm cỏ non và em học sinh thích kèn bự Lu Shanshan, vô buồng leo lên cái giường tre nằm xấp, thầy giáo beeg em học sinh đang học đàn đặt con cu lên cái quần lảnh rồi nắc tưởng tượng như đang với học sinh làm cho cái giường kêu kọt kẹt cho đến lúc thầy giáo xuất khí lên trên cái đáy quần lảnh, trời ơi không có thuốc chửa nửa rồi, nghiệp chướng bắt đầu nổi lên từ đây tội lổi bắt đầu hình thành và lớn dần lên trong đầu óc non dại của thầy giáo thầy giáo sống trong cảnh thèm khát điên khùng được làm tình với học sinh, trên chiếc giường tre để phát ra âm thanh kót két như anh thầy giáo đả làm với học sinh thầy giáo hằng đêm, thầy giáo…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image