Mẹ kế ngứa bướm đêm khuya sang bóc chuối thằng con chồng Lin Yuxi

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Mẹ kế ngứa bướm đêm khuya sang bóc chuối thằng con chồng Lin Yuxi nước nhờn cứ tiếp tục rỉ ra. Thình lình đứa con chồng dí con cu sâu vô họng bà mẹ kế và giử yên trong đó. Trong khoảnh khắc bà mẹ kế nghỉ là đứa con chồng sẽ rút cu ra ngay vì từ nảy giờ thì nó cứ làm đều đều như vậy. Nhưng rồi bà mẹ kế chưa kịp ọ ẹ thì một dòng tinh trùng nóng bắn mạnh vào cổ họng nó. Cái cảm giác một tia nước nóng bắn xoáy vào cổ làm nó hoảng hốt và khinh sợ. bà mẹ kế chưa từng biết đến cái cảm giác nầy. bà mẹ kế chưa kịp lấy lại bình tỉnh…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image