Không che nghịch dái thằng bạn học khiến nó phụt tinh Yuria Mano

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Không che nghịch dái thằng bạn học khiến nó phụt tinh Yuria Mano, đừng có mà lây sang em đấy, kinh quá đi, hoa nhăn mặt đẩy nó ra xa sau khi nó vừa kết thúc một tràng ho dài tràng giang đại hải, lao cái gì mà lao, chắc viêm phổi thôi, năm nào chả thế, anh phải đi khám xem thế nào đi, không phải tự dưng mà bị thế đâu, vlxx lỗ bé thì dễ lấp, tự dưng cái nỗi gì, nó hằn học nhớ lại ngày xưa vào trường, không chịu chào buồng, bị chúng nó đánh cho úp người xuống sàn xi măng, dính lạnh, giờ phổi yếu,…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image