Gái tơ lồn nhiều nốt ruồi thích mút cặc bự Akari Tsumugi

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Gái tơ lồn nhiều nốt ruồi thích mút cặc bự Akari Tsumugi, học vẽ chính quy nên chẳng hiểu quái gì về tranh trừu tượng. tao muốn vẽ một bức fantasy mà ở đó, người ta có thể thấy những hình ảnh không bao giờ xuất hiện ngoài đời thực. tao mường tượng ra đủ mọi khung cảnh ảo mộng, thậm chí phi lý. Chuyện này không khó bởi tao vẽ chúng quá nhiều, vlxx vẽ thành quen tay, đặt bút xuống là vẽ được. Nhưng làm sao để người ta cảm thấy hạnh phúc? Hạnh phúc là gì? Một câu hỏi nghe chừng quá dễ. Lên google đánh dòng hạnh phúc…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image