Em vợ trần truồng gạ địt anh rể nhút nhát Rino Yuki

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Em vợ trần truồng gạ địt anh rể nhút nhát Rino Yuki, bản thân lên mặt bàn, lên cửa sổ bằng chiếc compa. Đại khái như Teo Tóp đã ở đây hoặc Teo Tóp was here. Những chiếc bàn đẹp đẽ thuở nào giờ chi chít hình trái tim, phim sex hay Hằng ơi, I love you, Anh đã ở đây, Cô giáo Thảo và vô số hình vẽ tục tĩu bằng compa hoặc bút xóa. Có thằng còn cẩn thận khắc bài thơ Chân đi chữ bát nhằm truyền bá cho thế hệ sau. Lũ con gái thi nhau viết lưu bút, còn tụi con trai cố gắng đi chơi điện tử được…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image