Em họ đến thăm anh trai số hưởng được đụ lồn ít lông Ayase Kokoro

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Em họ đến thăm anh trai số hưởng được đụ lồn ít lông Ayase Kokoro, căn nhà đã đổ nát, chỉ còn những cây cột to và vài bức tường đá anh trai không biết nó rộng cỡ nào và cũng không dám mò mẫm vào sâu vì sợ mìn lính Pot gài lại (trên đất Cam này mìn khắp nơi, phim sex nhat ban nhiều kinh khủng). Do chỉ ở tạm, không lâu nên bọn anh trai tìm những căn nhà tạm gọi là còn hình hài, dọn dẹp qua loa xung quanh cho khỏi rậm rạp, rắn rết. Ở đây gần núi nên những căn nhà này xây bằng đá trắng chứ không phải loại đá ong đặc…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image