Em bạn tình của tôi lồn nước phun như mưa Karla Kush

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Em bạn tình của tôi lồn nước phun như mưa Karla Kush, được tham gia, gần như chỉ là chuyện trà dư tửu hậu nơi bàn nhậu mà thôi, súng nó còn có độ giật, độ xoắn của nòng, xnxx tay người còn có lúc run lúc vững, có chăng cũng chỉ là may mắn rồi người ta thổi phồng lên cho nó có chuyện mà ngồi với nhau thôi, lão vỗ vai nó bồm bộp cười cười, nói chung, mày không chết là do cao số, số còn cao lắm,thấy mày ngồi đần đần thì qua tán chuyện cho mày đỡ buồn thôi, đừng để ý làm gì, thôi đi nghỉ…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image