Đang cơn khát dục được chị gái ruột cho nện Zhao Yalin

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Đang cơn khát dục được chị gái ruột cho nện Zhao Yalin, Đinh nên cứ khoảng thời gian đó là ông ra cửa đón em trai chăng. Khuôn mặt hiền hậu của ông luôn luôn tươi lên khi Đinh bước vô nhà, nhất là khi em trai đi với Thảo, ông lại càng vui vê hơn. Hình nhưông đã cho Thảo là người vợ thực thụ của cậu chủ nhỏ mình tự hồi nào rồi. Vậy mà đêm nay, thái độ của bõ Trung thực khác lạ Đinh và Thảo gọi mãi mới thấy ông ra mở cửa. Mặt ông hầm hầm, xem phim sex trung quốc hay đứng chắn ngay trước cửa gắt gỏng: Cô về đi đừng

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image