Cô chủ nhiệm babay thích thú chàng lớp trưởng chim khủng Zhao Yalin

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Cô chủ nhiệm babay thích thú chàng lớp trưởng chim khủng Zhao Yalin, phía trên mới có thể nhìn vào được. Cô tìm thấy một số sách từ đống đồ đã nhặt được bên xác tàu, và cô bắt nó đọc cho cô mỗi ngày. Cô cũng muốn nó sẽ tiếp tục học toán, do đó cô bắt nó học thuộc các công thức, làm bài tập, thậm chí còn cho bài tập về nhà. Ngoài thời gian học, cậu lớp trưởng thường chải tóc dài cho cô, khi cô ngồi trên tảng đá nhìn về thác nước. Cô cũng rất thích nó đọc sách và đọc thơ. Đồng thời, phim sex hay cô đã dành thời…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image