Ả thư ký bị chơi mỗi đêm vì tính lăng nhăng Minami Kojima

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Ả thư ký bị chơi mỗi đêm vì tính lăng nhăng Minami Kojima, phục rút mũi tên ra, bên trong có tờ giấy ghi rõ địch tình. Cây cung và chiếc ống nhòm là hai thần khí được phụ thân đo ni đóng giày cho gã. Một chiếc phỏng theo pháp khí trên thiên giới, phóng to 50 lần sự vật ở xa, phim sex hay vượt trước thời đại rất nhiều. Một thứ lực giương đến 200 cân, người thường không sao kéo nổi. Nhờ tiễn thuật bách phát bách trúng, tài nhìn xa chục dặm mà Ngọc lão sếp trở thành một trong năm mãnh tướng của Hưng Đạo Đại Vương. Hưng Đạo Đại…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image